• Insta-Snow PowderInsta-Snow Powder

  Insta-Snow® Powder – Fake Snow

  $7.99$24.99
 • Magic Sand Test TubeMagic Sand Test Tube

  Magic Sand Test Tube

  $7.99
 • Water Gel Starter SetWater Gel™

  Water Gel Powder

  $12.99$29.99
 • Snowman Science Starter SetSnowman Science Starter Set

  Snowman Science Starter Set

  $12.99
 • aShape Gel™ Deluxe SetShape Gel Deluxe Set

  Shape Gel™ Deluxe Set

  $24.99
 • Water Gel Test Tube

  Water Gel™ Test Tube

  $7.99
 • Magic Sand Starter SetMagic Sand Starter Kit

  Magic Sand Starter Set

  $12.99
 • Large Growing Alligator (30 pack)Large Growing Alligator (30 pack)

  Large Growing Alligator (30 pack)

  $35.99 Sale!
 • Blizzard in a BoxBlizzard in a Box

  Blizzard in a Box

  $24.99
 • Water Wizardry

  STEM Science Kit: Water Wizardry

  $17.49 Sale!
 • Water Gel Starter SetWater Gel Starter Kit

  Water Gel™ Starter Set

  $12.99
 • Growing Polymer Creatures

  STEM Science Kit: Growing Polymer Creatures

  $12.50 Sale!
 • Shape Gel™ Starter SetShape Gel Starter Set

  Shape Gel™ Starter Set

  $12.99
 • Family Fun Science Night – MagicFamily Fun Science Night

  Family Fun Science Night Magic Kit

  $24.99
 • Insta-Snow PowderInsta-Snow Powder Starter Set

  Insta-Snow® Powder Starter Set

  $12.99